Algemene voorwaarden

VAYA Resorts

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied
1.1. Deze Algemene voorwaarden (‘AV’) zijn van toepassing op de ter beschikking stelling van ruimten en op alle verdere diensten die de exploitanten van bedrijven van de VAYA Groep (hierna te noemen ‘hotel’) aan de gast verlenen.

1.2. Afzonderlijke contractuele overeenkomsten die in geval van afwijking voorrang hebben op deze AV, zijn te vinden in de reserveringsbevestiging van het hotel.

1.3. Als aanvulling op deze AV zijn ook de ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) – versie van 15 november 2006, van toepassing. Deze kunnen worden ingezien via de onderstaande link of op https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html . In het geval van een afwijking van de AGBH 2006 hebben de bepalingen in deze AV voorrang.

1.4. Voor evenementen en voor groepsreizen vanaf 10 kamers of 15 personen zijn afzonderlijke Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen, Gruppenreisen & MICE van toepassing. Voor verdere informatie hierover kunt u zich tot de receptie van het hotel wenden.

1.5. Contractuele partners of gasten in de zin van deze AV zijn zowel particulieren als ook ondernemers in de zin van art. 1 Konsumentenschutzgesetz (KSchG – vgl. Ned. Wet handhaving consumentenbescherming).

2. Algemeen – Informatie over prijzen

2.1. Alle prijzen worden vermeld in euro. Voor zover niet anders overeengekomen, zijn de aangeboden prijzen inclusief omzetbelasting en geldig tot herroeping. Eventuele prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen in belastingen en heffingen komen ten laste van de contractuele partner. Nieuwe overheidsheffingen leiden tot verhoging van de contractprijzen. De plaatselijke belasting is niet inbegrepen. Deze wordt per dag en per persoon afgerekend.

3. Afsluiting van de overeenkomst – reserveringen

3.1. Het hotel brengt een schriftelijke offerte uit aan de contractpartij. De offertes van het hotel zijn steeds vrijblijvend. De overeenkomst voor een hotelverblijf komt tot stand zodra het hotel de schriftelijke acceptatie door de contractpartij ontvangt, voor zover de ontvangst van de acceptatie binnen de termijn ligt die in de offerte wordt vermeld, gerekend vanaf het tijdstip van verzending van de offerte door het hotel. Bij boekingen via het internet is de mogelijkheid tot reserveren of boeken geen bindend aanbod van het hotel. De contractpartij brengt een bindend aanbod uit door op ‘Boeken’ te klikken. De overeenkomst komt tot stand zodra de contractpartij de boekingsbevestiging van hotel ontvangt.

3.2. Het hotel is te allen tijde gerechtigd een passende aanbetaling te verlangen. De hoogte van de aanbetaling en de betaaldata kunnen schriftelijk in de overeenkomst worden overeengekomen.

4. Reserveringsgarantie / betalingen

4.1. De reservering wordt gegarandeerd door de overboeking van de overeengekomen aanbetaling of na verstrekking van de gegevens van de kredietkaart van de contractpartij via een link die wordt verstuurd door de betalingsprovider van het hotel conform de betaalrichtlijn PSD2 met twee-factor-authenticatie. Reserveringen zonder aanbetaling of autorisatie van de kredietkaart worden niet gegarandeerd. Zonder een dergelijke garantie behoudt het hotel zich het recht voor de kamer verder te verkopen als de gast niet uiterlijk om 18.00 uur verschijnt.
Voor een verblijf vanaf 3 nachten is er voor een gegarandeerde reservering in ieder geval een overboeking van het bedrag van de aanbetaling of verstrekking van de gegevens van de kredietkaart nodig.

5. Check In / Check Out

5.1. Kamers zijn beschikbaar vanaf 16.00 uur op de overeengekomen dag van aankomst. Op de overeengekomen dag van vertrek moet het hotel uiterlijk om 10.00 uur weer over de kamers kunnen beschikken.

5.2. Bij een aankomsttijd op de overeengekomen dag van aankomst later dan 18.00 uur moet het hotel hierover van tevoren worden geïnformeerd.

6. Openingstijden

6.1. De receptie is dagelijks van 07.00 uur tot 21.30 uur voor gasten bereikbaar. Voor het geval er andere opentingstijden gelden, zullen deze bij de receptie worden vermeld.

7. Gewenste kamers

7.1. Bepaalde kamernummers of verdiepingen kunnen niet worden gegarandeerd.

8. Verkorting van het verblijf

8.1. Een verkorting van het verblijf na afloop van de annuleringstermijn zonder annuleringskosten is niet mogelijk. In dit geval worden alle boekingen, inclusief speciale prijzen met vooruitbetalingen en boekingen zonder gratis annulering, non-refundable rates, zoals ook bij speciale beursdata en congressen, voor 100% verrekend.

9. Annuleringsvoorwaarden en no-show

9.1. In geval van annulering moet het hotel hierover steeds schriftelijk in kennis worden gesteld. Annuleringen moeten door het hotel schriftelijk worden bevestigd. De volgende annuleringskosten zijn van toepassing:

• tot 42 dagen voor aankomst zonder kosten

• in geval van annulering 41 – 30 dagen voor de dag van aankomst 30 % van de totale prijs

• in geval van annulering 29 – 14 dagen voor de dag van aankomst 50 % van de totale prijs

• in geval van annulering 13 – 8 dagen voor de dag van aankomst 70 % van de totale prijs

• in geval van annulering 7 dagen voor de dag van aankomst 90 % van de totale prijs

• in geval van no-show 100 % van de totale prijs

10. Kamers tegen speciale tarieven

10.1. Kamers met boekingen tegen non-refundable rates, voordelige tarieven, deals of %-acties kunnen nooit zonder kosten of tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd, of omgeboekt. In ieder geval zal steeds het speciale tarief voor 100% worden berekend.

11. Schoonmaak

11.1. In geval van verontreinigingen die het normale gebruik te boven gaan en die ook na de dag van vertrek blijken, heeft het hotel het recht de gast alsnog de kosten van reparatie, vervanging of schoonmaak in rekening te brengen.

12. Roken in de kamers (brandalarm)

12.1. In alle kamers geldt een strikt rookverbod. Het brandalarm wordt geactiveerd door rook, overmatige stoom- of gasontwikkeling en door manipulatie van de brandmelders en sprinklers. Als de gast het rookverbod negeert, zal het hotel de gast de kosten voor het optreden van de brandweer en daarnaast ook de kosten van een speciale reiniging in rekening brengen.

13. Prestaties door derden

13.1. Ter verrekening van diensten geleverd door derden is het hotel gerechtigd een handling fee van 20% te berekenen.

14. Accommodatie elders / vervangende accommodatie

14.1. Het hotel kan de contractpartij, dan wel de gasten, een adequate vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit) ter beschikking stellen, als dit acceptabel is voor de contractpartij, met name dan wanneer de afwijkingen gering en objectief gerechtvaardigd zijn.

14.2. Er is sprake van een zakelijke rechtvaardiging wanneer de kamer (kamers) niet meer bruikbaar is (zijn), als gasten hun verblijf verlengen, er sprake is van overboeking of er andere belangrijke operationele redenen zijn voor deze stap.

14.3. Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van het hotel.

15. Facturering / overname van kosten

15.1. Het resterende bedrag van de geboekte prestaties kan tot 100% bij aankomst worden gecasseerd.

15.2. De overname van kosten voor de contractpartij of gast door derden (bijv. diens werkgever of een andere gast) moeten steeds afzonderlijk worden overeengekomen en zijn pas geldig na schriftelijke bevestiging door het hotel. Het factuuradres en de posten voor de overname van de kosten moeten al bij reservering worden gemeld. In geval van annulering gelden ook in dit geval de hierboven vermelde annuleringskosten. 14.3. In geval van kostenovername door derden moet het totale bedrag door de derde die de kosten overneemt uiterlijk de dag voor vertrek worden voldaan middels een overboeking of via een betalingslink. Zo niet, wordt het bedrag ter plekke bij de gast geïnd.

16. Achterstsandsrente

16.1. In geval van achterstallige betaling heeft het hotel het recht om de geldende wettelijke achterstandsrente te berekenen, momenteel 9,2% boven de basisrentevoet, of, als de contractpartij niet verantwoordelijk is voor de vertraagde betaling of een consument is, een achterstandsrente te verlangen van 4% op jaarbasis.

17. Controle van de kredietkaart

17.1. Voor aankomst controleert het hotel de kredietkaart van de contractpartij.

18. Overboekingen vanuit het buitenland

18.1. Bij overboekingen vanuit het buitenland mogen de kosten van overboeking niet ten laste van het hotel komen. Bovendien wordt er bij betalingen in vreemde valuta een vast bedrag van € 5,00 per boeking in rekening gebracht.

19. Schriftelijke vormvereiste

19.1. Als schriftelijk (schriftelijke vormvereiste) gelden ook verklaringen van een partij die aan de andere partij in de vorm van een e-mail of in tekstvorm als bijlage (bijv. een Pdf-bestand) bij e-mails of per fax worden toegestuurd.

Afzonderlijke contractuele overeenkomsten die in geval van afwijking voorrang hebben op deze AV, zijn te vinden in de reserveringsbevestiging van het hotel.

Bovendien gelden:

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) – versie van 15 november 2006. In het geval van een afwijking van de AGBH 2006 hebben de bepalingen in deze AV voorrang.
Verplichte informatie volgens verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en Raad:
link naar de homepage van de onlinedienst van de Europese Commissie voor de beslechting van consumentengeschillen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – u vindt daar verdere informatie. Voor eerste vragen over mogelijke geschillenbeslechting kunt u contact met ons opnemen via reservation@vayaresorts.com.

VAYA - Jobs

Karriere
bei VAYA

Menschen begeistern, Qualität erleben & echten Teamgeist erfahren: Als eine der am schnellst wachsenden Hotelketten im Alpenraum bietet VAYA abwechslungsreiche Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Projekte. Wir legen großen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima. Je nach Standort, Resort und Funktion bieten wir unseren Angestellten unzählige Vorteile. Erfahre mehr dazu in unseren Jobausschreibungen.

Mehr erfahren