Algemene voorwaarden

  • Home
  • >
  • Algemene voorwaarden

VAYA Resorts

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de terbeschikkingstelling van ruimten alsmede op alle verdere dienstverlening aan gasten door ondernemingen van de VAYA Group (elke van deze ondernemingen wordt hierna ‘hotel’ genoemd).

1.2. Individueel overeengekomen afspraken, die boven deze algemene voorwaarden prevaleren voor zover zij ervan afwijken, vind je in de boekings- of reserveringsbevestiging van het hotel.

1.3. Aanvullend op deze algemene voorwaarden gelden de ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 (algemene voorwaarden voor de hotellerie, hierna: ‘AGBH 2006’) in de versie van 15 november 2006, die beschikbaar zijn via de onderstaande link en op de volgende website: https://www.wko.at/branchen/tourismus-freizeitwirtschaft/hotellerie/Allgemeine_Geschaeftsbedingungen_fuer_die_Hotellerie_(AGBH).html. Indien de AGBH 2006 afwijken van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.

1.4. Als voor evenementen en groepsreizen minstens 10 kamers of voor 15 personen wordt geboekt, gelden de afzonderlijke Allgemeine Geschäftsbedingungen für Veranstaltungen, Gruppenreisen & MICE (algemene voorwaarden voor evenementen, groepsreizen en MICE). De medewerkers van de hotelreceptie geven je graag meer informatie hierover.

1.5. ‘Contractuele partners’ en ‘gasten’ in de zin van deze algemene voorwaarden zijn zowel consumenten als ondernemers in de zin van § 1 van het Konsumentenschutzgesetz (KSchG).

2. Algemeen – prijsinformatie

2.1. Alle prijzen zijn in euro vermeld. De aangeboden prijzen zijn, voor zover in individuele gevallen niets anders is overeengekomen, inclusief btw. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. Eventuele prijswijzigingen door veranderingen in belastingen en heffingen zijn voor rekening van de contractuele partner. Nieuwe overheidsheffingen worden doorberekend in de contractueel overeengekomen prijzen. De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. Deze wordt per persoon per dag berekend.

3. Totstandkoming van de overeenkomst – aanbetaling/borg

3.1. Het hotel doet de contractuele partner een schriftelijke aanbieding. De aanbiedingen van het hotel zijn altijd vrijblijvend. De overeenkomst betreffende de terbeschikkingstelling van logies komt tot stand nadat het hotel de schriftelijke verklaring van acceptatie van de contractuele partner heeft ontvangen, mits deze verklaring is ontvangen binnen de in de aanbieding vermelde geldigheidstermijn vanaf het tijdstip van verzending van de aanbieding door het hotel. Bij boekingen via het internet zijn reserverings- en boekingsmogelijkheden géén bindende aanbiedingen van het hotel. Het hotel doet pas een bindende aanbieding wanneer op de knop ‘Boeken’ wordt geklikt. De overeenkomst komt tot stand zodra de contractuele partner de boekingsbevestiging van het hotel ontvangt.

3.2. Het hotel is niet verantwoordelijk voor boekingen die niet rechtstreeks met het hotel maar via derden aanbieders (reisbureaus, touroperators, onlineplatforms, etc.) zijn afgewikkeld.

3.3. Het hotel heeft op elk moment het recht om de contractuele partner te vragen via een beschikbare betaalwijze een redelijke aanbetaling te doen of een borg te stellen (bijvoorbeeld een creditcardgarantie door zijn creditcardgegevens te laten vastleggen (bekend te maken) en het hotel te machtigen om de creditcard te belasten met de kosten die bij een eventuele annulering verschuldigd zijn en met speciale prijzen die niet geannuleerd of omgeboekt kunnen worden. Voor een verblijf vanaf drie nachten wordt in ieder geval een aanbetaling of borg gevraagd. De hoogte van de aanbetaling en de betalingstermijnen kunnen in de overeenkomst schriftelijk worden vastgelegd. Met de aanbetaling wordt een deel van de overeengekomen vergoeding voldaan. Het hotel kan de aanbetaling verrekenen met eventuele annuleringskosten.
Voor zover niets anders is overeengekomen, gelden voor aanbetalingen en borgen na de totstandkoming van de overeenkomst (ontvangst van de acceptatie of boekingsbevestiging van het hotel) de volgende termijnen:
– binnen 14 dagen als de overeenkomst meer dan 1 maand voor de dag van aankomst tot stand komt,
– binnen 7 dagen als de overeenkomst minder dan 1 maand maar meer dan 14 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt,
– binnen 2 dagen als de overeenkomst minder dan 14 dagen maar meer dan 5 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt,
– binnen 12 uur als de overeenkomst minder dan 5 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt.

4. Niet-voldoen van de aanbetaling of de borg

4.1. Als de aanbetaling of de borg niet binnen de daarvoor bepaalde termijn wordt voldaan, is het hotel niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de geboekte kamers en behoudt het zich het recht voor deze kamers op een andere wijze in te zetten.

5. In- en uitchecken

5.1. De kamers zijn op de overeengekomen dag van aankomst vanaf 16:00 uur beschikbaar. Op de overeengekomen dag van vertrek moeten de kamers uiterlijk om 10:00 uur ontruimd ter beschikking van het hotel worden gesteld.

5.2. Wie op de dag van aankomst na 18.00 uur arriveert, dient dit vooraf aan het hotel te melden.

6. Openingstijden

6.1. De receptie is dagelijks tussen 07:00 en 21:30 uur voor de gasten bereikbaar. Afwijkende openingstijden worden bij de desbetreffende receptie vermeld.

7. Gewenste kamer

7.1. Bepaalde kamernummers of verdiepingen kunnen niet worden gegarandeerd.

8. Verkorting van het verblijf

8.1. Na afloop van de termijn waarbinnen gratis kan worden geannuleerd is het niet mogelijk het verblijf te verkorten. Alle boekingen, ook speciale prijzen, worden dan voor 100% verrekend met vooruitbetalingen, boekingen zonder gratis annulering en niet-restitueerbare prijzen zoals op beursdagen en tijdens congressen.

9. Annuleringsvoorwaarden en no-show

9.1. Van annuleringen dient het hotel altijd schriftelijk in kennis te worden gesteld. Annuleringen moeten door het hotel schriftelijk worden bevestigd. De volgende annuleringskosten worden in rekening gebracht:
• kosteloos annuleren t/m 14 dagen voor aankomst,
• bij annulering 13 – 8 dagen voor aankomst wordt 50% van het totale bedrag gefactureerd,
• bij annulering 7 – 2 dagen voor aankomst wordt 80% van het totale bedrag gefactureerd,
• bij annulering 1 dag voor aankomst of no-show wordt 100% van het totale bedrag gefactureerd.

De annuleringskosten worden direct na de annulering bij de contractuele partner in rekening gebracht en zijn direct verschuldigd. Indien de contractuele partner zijn creditcardgegevens heeft laten vastleggen (bekend heeft gemaakt), heeft het hotel het recht om de ontstane annuleringskosten ten laste van de creditcard te brengen. Het hotel kan ontstane annuleringskosten verrekenen met aanbetalingen.

10. Kamers voor speciale prijzen

10.1. Boekingen van kamers waarbij gebruik is gemaakt van niet-restitueerbare prijzen, deals of kortingsacties kunnen op geen enkel moment gratis of tegen betaling van annuleringskosten worden geannuleerd of omgeboekt. Ze worden altijd voor 100% van de speciale prijs afgerekend. Ook deze prijs kan door het hotel van een als borg bekendgemaakte creditcard worden afgeboekt en met aanbetalingen worden verrekend.

11. Schoonmaak

11.1. Indien, ook na het vertrek van de gast, blijkt dat een kamer in een slechtere toestand is dan door normaal gebruik, heeft het hotel het recht om de kosten van reparaties, vervanging en schoonmaak achteraf bij de gast in rekening te brengen.

12. Roken op de kamer (brandalarm)

12.1. Roken is in alle kamers streng verboden. Door rook, overmatige damp- of gasontwikkeling en manipulatie van rookmelders of sprinklers gaat het brandalarm af. Gasten die zich hier niet aan houden, moeten de kosten van de inzet van de brandweer en van de extra schoonmaakwerkzaamheden betalen.

13. Uitbestede diensten

13.1. Als uitbestede diensten worden doorberekend, heeft het hotel het recht om een ‘handling fee’ van 20% in rekening te brengen.

14. Vervangende accommodatie

14.1. Het hotel kan contractuele partner/gasten onderbrengen in een geschikte vervangende accommodatie (van dezelfde kwaliteit), voor zover dit tegenover de contractuele partner redelijk is. Dit is met name het geval wanneer het verschil klein is en er objectieve redenen voor de vervanging zijn.

14.2. Objectieve redenen zijn bijvoorbeeld dat de kamer(s) onbruikbaar geworden is (zijn), reeds gehuisveste gasten hun verblijf hebben verlengd, het hotel overboekt is of andere belangrijke operationele maatregelen deze stap noodzakelijk maken.

14.3. Eventuele extra kosten voor de vervangende accommodatie zijn voor rekening van het hotel.

15. Afrekening / kostenovername

15.1. Het totale bedrag voor alle geboekte diensten kan voor 100% bij aankomst worden betaald, of er kan op rekening worden betaald. Daarnaast kan de contractuele partner ervoor kiezen dat het hotel het totale bedrag bij aankomst op een door de contractuele partner beschikbaar gestelde creditcard vastzet en/of daarvan afboekt.

15.2. Kostenovername voor de contractuele partner of de gast door derden (bijvoorbeeld zijn werkgever of een andere gast) moet altijd individueel worden overeengekomen en is pas na schriftelijke bevestiging door het hotel mogelijk. Het factuuradres en de voor kostenovername in aanmerking komende posten moeten in dit geval reeds bij de reservering zijn doorgegeven. Bij annulering gelden ook in dit geval de hierboven vermelde annuleringskosten. Bij kostenovername door derden moet deze derde het totale bedrag uiterlijk op de dag voor vertrek door een overboeking of via een betalingslink betalen. Als dit niet gebeurt, dient te gast het bedrag in het hotel te voldoen.

16. Achterstandsrente

16.1. Bij niet-tijdige betaling heeft het hotel het recht om de geldende wettelijke achterstandsrente (op dit moment 9,2 procentpunten boven de de basisrente, of, als de contractuele partner niet verantwoordelijk is voor de achterstand of als hij consument is, 4% per jaar) in rekening te brengen.

17. Controle van de creditcard

17.1. De bekendgemaakte creditcardgegevens van de contractuele partner worden door het hotel vóór aankomst van de gast op juistheid gecontroleerd.

18. Overboekingen vanuit het buitenland

18.1. Bij overboekingen vanuit het buitenland mogen de kosten daarvan niet ten laste van het hotel worden geboekt. Bovendien wordt bij betalingen in vreemde valuta een vast bedrag van EUR 5,00 per overmaking in rekening gebracht.

19. Schriftelijke vormvereiste

19.1. Als ‘schriftelijk’ gelden ook verklaringen van een partij die de andere partij in de vorm van een e-mail, in tekstvorm als bijlage bij een e-mail (bijvoorbeeld als pdf-bestand), of per fax ontvangt.

Individuele afspraken, die boven deze algemene voorwaarden prevaleren voor zover zij ervan afwijken, zijn te vinden in de boekings- of reserveringsbevestiging van het hotel.

Aanvullend gelden de volgende voorwaarden:
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE HOTELLERIE 2006 (AGBH 2006) – versie van 15 november 2006. Indien de AGBH 2006 afwijken van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, prevaleren de laatste.
Verplichte informatie volgens verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees parlement en de Raad:
link naar de homepage van het platform voor onlinebeslechting van consumentengeschillen (ODR-platform) van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ – je vindt daar verdere informatie. Met je eerste vragen over een eventuele geschillenbeslechting kun je bij ons terecht via [email protected].

We are VAYA

Karriere
bei VAYA

Menschen begeistern, Qualität erleben & echten Teamgeist erfahren: Als eine der am schnellst wachsenden Hotelketten im Alpenraum bietet VAYA abwechslungsreiche Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Projekte. Wir legen großen Wert auf ein angenehmes Arbeitsklima. Je nach Standort, Resort und Funktion bieten wir unseren Angestellten unzählige Vorteile. Erfahre mehr dazu in unseren Jobausschreibungen.

Das Karriereportal