Gewinnspiel VAYA Skisafari AGB's

  • Home
  • >
  • GTC Netherlands

Algemene voorwaarden voor de VAYA Skisafari-prijstrekking

De deelnemer gaat ermee akkoord dat de deelname aan de prijstrekking met het gebruik van de hiervoor bekendgemaakte gegevens, namelijk [naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer] permanent door het bedrijf VAYA Holding II GmbH, Dr.-Helmut-Marsoner-Weg 3C, 6175 Kematen in Tirol, alsmede alle dochterondernemingen: VAYA Fieberbrunn Verwaltung GmbH , Verwaltungsgruppe Alpenland GmbH, Hotel Pacht Austria GmbH, VAYA Verwaltung GmbH, VAYA Rent GmbH, Hotel Post Saalbach Verwaltung GmbH, Verwaltungsgruppe Austria GmbH, VAYA Verwaltung Obergurgl GmbH, Resort Achensee Verwaltung GmbH, (hierna “VAYA Resorts” genoemd) worden opgeslagen en verwerkt met het doel te adverteren voor door VAYA Holding II GmbH verspreide hotel-, service- en cateringdiensten in individuele VAYA Resorts, alsmede voor klanttevredenheids- en vraaganalyses met betrekking tot dergelijke producten, en worden doorgegeven aan de VAYA Resorts. 

Een deelname aan de wedstrijd zonder verwerking van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden en voor de verzending van elektronische post voor directe aanbiedingen en promotiedoeleinden is uitgesloten. 

 

De deelnemer kan zijn toestemming te allen tijde herroepen bij VAYA Holding II GmbH, Dr.-Helmut-Marsoner-Weg 3C, 6175 Kematen in Tirol, ook per e-mail aan [email protected]. De herroeping wordt van kracht zodra de verklaring van herroeping is ontvangen en heeft geen invloed op de verwerking die reeds op basis van de verleende toestemming heeft plaatsgevonden, noch op andere bestaande contractuele relaties met de verbonden ondernemingen van VAYA Holding II GmbH. 

 

Deelnamevoorwaarden  

Organisator  

De organisator van deze wedstrijd is VAYA Holding II GmbH, Dr.-Helmut-Marsoner-Weg 3C, 6175 Kematen in Tirol, afgekort “VAYA”.  

In aanmerking komende deelnemers  

Natuurlijke personen ouder dan 18 jaar mogen deelnemen.  

Werknemers van de gehele VAYA-groep en de aangesloten VAYA-hotels zijn uitgesloten van deelname.  

Iemand doet mee aan de prijstrekking door alle informatie naar vayaresorts.com te sturen of door te voldoen aan de prijstrekkingsvoorwaarden. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van de voor de prijstrekking vereiste informatie, met name het e-mailadres. De informatie moet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ontvangen. Het elektronisch geregistreerde ontvangstbewijs dient als bewijs dat de termijn is nageleefd. Deelname aan de prijstrekking is alleen mogelijk als de deelnemer zijn/haar gegevens verstrekt voor het toezenden van aanbiedingen en promoties. 

VAYA behoudt zich het recht voor de prijs in te trekken als bekend wordt dat de deelnemer niet gerechtigd was aan de wedstrijd deel te nemen of als de deelnemer de prijstrekking op een of andere manier technisch of organisatorisch heeft gemanipuleerd of anderszins actief heeft beïnvloed.  

Deelname aan de prijstrekking is alleen mogelijk onder de hier genoemde voorwaarden. Door deel te nemen aan de prijstrekking aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk deze voorwaarden.  

Elke deelnemer kan alleen in eigen naam en slechts één keer aan de prijstrekking deelnemen door een geldig e-mailadres op te geven. Buitensporige deelname met zogenaamde wegwerp e-mailadressen is niet toegestaan. 

 

De prijstrekking verloopt als volgt 

Deelname aan de prijstrekking is gratis. 

Deelname aan de prijstrekking vindt plaats via de website www.vayaresorts.com met behulp van een daarvoor bestemd deelnameformulier. 

De wedstrijd begint op 04 November 2022 en loopt tot 09 November2022, gedurende welke periode in aanmerking komende deelnemers online aan de wedstrijd kunnen deelnemen. Alle gedurende deze periode ontvangen inzendingen worden in aanmerking genomen. 

De winnaar wordt na afloop van de prijstrekking willekeurig gekozen uit alle in aanmerking komende deelnemers. 

De winnaar krijgt per e-mail bericht op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. Als de winnaar niet binnen 7 dagen reageert op de kennisgeving per e-mail, wordt een nieuwe winnaar getrokken. De waardebon wordt pas per e-mail verstuurd nadat de winnaar is aangewezen en op de hoogte is gebracht. 

De voornaam en de eerste letter van de achternaam van de winnaar, evenals de woonplaats, worden gepubliceerd op vayaresorts.com en de eigen Social Media-kanalen. De deelnemers stemmen uitdrukkelijk in met deze vorm van kennisgeving en publicatie. 

 

Prijzen en toekenning  

De prijs bestaat uit een voucher voor een verblijf van zeven (7) nachten voor twee (2) personen, inclusief halfpension in een accommodatie (een kamer of appartement) in de volgende deelnemende VAYA-hotels: VAYA Fieberbrunn, VAYA Zell am See en VAYA Post Saalbach.

De VAYA Skisafari is als volgt opgebouwd:

  • Twee (2) nachten in VAYA Zell am See
  • Twee (2) nachten in VAYA Post Saalbach
  • Drie (3) nachten in VAYA Fieberbrunn.

De voucher omvat een 7-daagse skipas (zeven) voor twee (2) personen naar het dichtstbijzijnde skigebied van het hotel waar het verblijf wordt doorgebracht.

Noch de winnaar, noch een begeleider mag de prijs doorgeven. Als de winnaar de prijs niet in ontvangst kan nemen, vervalt de prijs. Het kan niet worden ingewisseld in contanten of enige andere vorm, noch kan het worden overgedragen of geruild. Indien de prijs niet kan worden opgeëist om redenen buiten de macht van VAYA of een van de deelnemende hotels (bijvoorbeeld in geval van een natuurramp), heeft de winnaar geen recht op schadevergoeding en kan VAYA niet aansprakelijk worden gesteld.  

De rechtsgang is uitgesloten. VAYA behoudt zich het recht voor deze deelnamevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid voor drukfouten en onduidelijkheden is uitgesloten.  

Gegevensbescherming  

Het gegevensbeschermingsinformatieblad is hier beschikbaar https://www.vayaresorts.com/datenschutz/.  

Door deel te nemen aan de prijstrekking stemt de deelnemer ermee in dat VAYA Group de verzamelde persoonsgegevens mag gebruiken voor het uitvoeren van de prijstrekking en het verzenden van elektronische post voor aanbiedingen en promotiedoeleinden. Het staat de deelnemer vrij deze toestemming te allen tijde in te trekken en zijn deelname te beëindigen. De winnaar gaat akkoord met de eenmalige publicatie van de naam (voornaam, eerste letter van de achternaam). VAYA Group zal de gegevens van de deelnemer bij deelname aan de wedstrijd ook gebruiken om de deelnemer per e-mail nieuwsbrieven of aanbiedingen toe te sturen. De deelnemer kan deze toestemming te allen tijde intrekken met uitwerking voor de toekomst. 

 

Het toepasbaar recht 

Op alle in de voorwaarden voor deelname aan prijsvragen opgenomen rechtssituaties is het Oostenrijkse recht van toepassing, met uitsluiting van de strijdige rechtsregels van het internationale privaatrecht en het VN-kooprecht. Deze rechtskeuze laat de geldigheid van andere dwingende wetsbepalingen onverlet.